Program školky Praha

 

Součástí programu školka Praha je mimo jiné rozvíjení:

a.       Všech smyslů – hudebně pohybové hry, tanec, zpěv, pohybová výchova, rozvíjení hrubé motoriky….

b.      Prosociálních vztahů – podpora dětských přátelství ve školce

c.       Praktických dovedností – např. tvorba těsta a pečení cukroví, vedení k samostatnosti a odpovědnosti, učíme děti hygienickým návykům

d.      Rozvíjení tvořivosti – výtvarná činnost, rozvíjení jemné motoriky, úchop tužky, štětce

e.      Rozvíjení logiky – speciální hračky, vkládačky, puzzle, tematické tabule, stavebnice, hlavolamy, zvukové hry

Školku pravidelně navštěvuje například divadelní soubor s pohádkou, která navazuje na daný tematický plán.

Volitelné aktivity jako keramika, angličtina tematicky plynule navazují taktéž na tématický plán. (např. Jaro, Moji kamarádi apod).

Školka Praha je zařízení které je vybaveno speciálními a zdravotně nezávadnými hračkami pro kreativní a optimální rozvoj schopností dětí. K dispozici máme například masážní bazén s kuličkami a mnoho dalšího.

V provozovně jsou nainstalovány čističky vzduchu, které pomáhají vytvořit kvalitní vzduch. Více informací i na www.proskolka.cz

V naší školce používáme inetrní informační systém Dignus

 

Systém Dignus je navržen tak, aby kopíroval provoz školky, jeslí, nebo dětské skupiny včetně běžných situací, které v praxi nastávají a aniž by přitom uživatele zatěžoval nadbytečnými úkony. Uživateli tak přináší ulehčení při práci s agendou a navíc poskytuje důležité informace pro další činnost učitelů, nebo tet.

Více zde: https://www.dignus.cz/novinky/