O naší soukromé mateřské školce ProFamily

Kde je radost, tam je smích

 

ProFamily s.r.o. – Soukromé školky

Společnost ProFamily s.r.o. byla založena roku 1992 jako první soukromá mateřská škola v České republice a je i do dnešních dní ryze českou společností se silným a stabilním zázemím.

"Kde je radost, tam je smích" a s radostí se žije i v naší soukromé školce ProFamily, která již od roku 1992 jako první soukromá školka v ČR, zapsaná pod Ministerstvem školství pomáhá v prvních krůčcích za poznáním dětem nejen zdravým, ale úspěšně integruje i děti se speciálními potřebami. Naše školička není velká, ale setkáte se zde s porozuměním, citlivým přístupem a příjemnou atmosférou.

 V tomto roce s námi úspěšně pracoval chlapec s rozštěpem páteře a vadnou chůzí, dívka - diabetička. Celý rok se pedagogové snaží o citlivý přístup k dětem, dodávají jim pocit bezpečí a odvahy. Vytvoření důvěry vůči pedagogovi je pro nás nejdůležitějším úkolem. Vždyť v tomto roce byly naše děti 6 týdnů mimo svoji rodinu, ale hlavně mimo hlavní město. Využily nabídky pobytů na horách, v termálních lázních v Maďarsku, u moře v Řecku i v Jizerských horách na kolech, nebo Mariánských lázních v hotelu Krakonoš na speleoterapii.

Důvěru a vřelý vztah budujeme nejen u dětí, ale i u rodičů. Ti jako první musejí vidět zájem pedagogů o ně a jejich děti. Práci s dětmi a provoz školky mohou rodiče sledovat v průběhu celého roku, školka je jim vždy otevřena. Často využívají
i společných pobytů na školách v přírodě a zde nejlépe poznají chování a jednání pedagogů. Vznikají tak úzké vztahy mezi lidmi, kteří si vzájemně důvěřují, sdělují své problémy, starosti a radosti. Pedagog pozná lépe rodinnou situaci a tím i případné změny v chování dítěte. Tato práce mimo MŠ je pro učitele velmi psychicky náročná - věnovat se celý den dětem, večer posedět s "dospěláky", přibližovat jim svoji práci, záměry a často i napomáhat řešit jejich problémy. Ale to jsou právě ty chvíle, kdy se z cizích lidí stávají „naši rodiče", kdy začínají uznávat naši práci a vzniká pocit sounáležitosti, vzájemná důvěra a přátelství.

Po celý rok v mateřské škole rozvíjíme rozumové schopnosti, jazykové dovednosti anglický a český jazyk vč. logopedie, děti pracují s rodilými mluvčími, prohlubujeme estetické cítění dětí, zdravotní stav a pohybové dovednosti. Děti cvičí, účastní se plavecké výuky, saunují se, každý den hrají na sopránovou flétnu (správné dýchání), osvojují si začátky pohybové výchovy, hrají tenis, učí se jízdě na lyžích, kolech, pracují s keramickou hlínou. Po celý den je v MŠ přítomen logopedický, zdravotnický a pedagogický personál. Naše školky jsou hodnoceny Českou školní inspekcí jako nejlepší v České Republice.

Více o školce na www.profamily.cz